UniverCITY – 7 kunskapsstäder samlade för internationell samverkanskonferens

12 oktober 2016

Stockholm-Mälarregionen är en region med hög utbildningsnivå – 4 av 10 svenskar med högskoleutbildning bor här och regionen har en stark innovationsförmåga. Därför står regionen värd för UniverCITY Partnerships, en internationell konferens som samlar sju kunskapsdrivna städer och regioner i Stockholm och Uppsala 12-14 oktober.

Värdar för regionen är Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholm Stad och Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd Stockholm; samt Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala och Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande i Uppsala.

– För att Stockholm ska vara en modern och konkurrenskraftig utbildningsregion är Stockholms läns landsting särskilt engagerat i utbildning, forskning och innovation. Dessa satsningar skapar ny och bättre kunskap, nya produkter, bättre diagnostik, samt nya rutiner och arbetsformer för morgondagen, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd och ordförande Mälardalsrådet.

– Stockholm är en av världens ledande städer inom ICT och är i dag en av de mest kunskapsintensiva regionerna i världen. Det nära samarbetet mellan det offentliga, akademin och näringslivet och tillgången på utbildad arbetskraft och innovationsförmåga har gjort att Stockholm, trots vår otillgängliga plats nära polcirkeln, är en region som är högintressant och attraktiv för internationella företag och kompetens, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd och vice ordförande Mälardalsrådet.

– Uppsala är känt för sitt rika studentliv, ledande spetsforskning och ett dynamiskt näringsliv. Genom nära samverkan med Uppsalas två universitet kan vi involvera det omkringliggande samhället i innovationsprocessen och behålla positionen som en internationellt ledande kunskapsstad, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

– Landstinget i Uppsala län står de kommande åren inför stora utmaningar att klara de växande behoven inom välfärden. Vårt strategiska innovationsarbete syftar till att ta till vara och främja idéer och utveckling inom våra verksamheter. Vi vill genom projektet Innovation Akademiska och vår inkubator UCR använda modern teknik och moderna metoder för att leverera en bättre vård och omsorg till lägre kostnad, säger Börje Wennberg, landstingsstyrelsens ordförande i Uppsala och ledamot i Mälardalsrådets styrelse.

Under den internationella konferensen UniverCITY Partnerships kommer företrädare från lärosäten, stad och innovationssystem från Fukuoka, München, Barcelona, Seattle och Helsingfors, att medverka och diskutera hur stad och lärosäte växelverkar för att möta våra gemensamma samhällsutmaningar. Inledningstalar för konferensen gör Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

– För att utveckla den svenska modellen måste Sverige fortsätta att konkurrera med kunskap och kompetens. Inte med låga löner. Det kräver att Sverige är en ledande kunskapsnation och har ett intensivt samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle, säger Helene Hellmark Knutsson.

Konferensen är interaktiv och deltagarna kommer att diskutera hur vi utvecklar våra städer och nyttiggör oss campusområden, med talare från exempelvis Kyushu University i Fukuoka.

Open lab från Stockholm och Urban Academy från Helsingfors, kommer att lyfta hur vi inkluderar fler parter och gör användning av öppna innovationsprocesser; och University of Washington diskuterar vilken roll universitet och stad tar för att möta våra gemensamma globala samhällsutmaningar.

Konkreta exempel på samverkan som främjar innovationskraft får besökarna under ett studiebesök till Hagastaden och Nya Karolinska i Solna. Stockholm stad kommer att berätta om Digital Demo Stockholm, ett unikt sätt att samarbeta mellan politik, akademi, forskning och näringsliv. I Uppsala kommer de internationella konferensdeltagarna att höra om det framgångsrika AIM-day konceptet som kopplar ihop forskare med företag och organisationer, som UU Innovation utvecklat. Deltagarna kommer även göra ett studiebesök till nyinvigda Green Innovation Park, en ny företagspark med fokus på gröna näringar som ligger strategiskt belägen i Ulltuna intill SLU i Uppsala.

– Syftet med konferensen är att kunna diskutera erfarenheter på hur forskning och näringslivsaktörer kunnat involveras i stads- och regionutvecklingen. För att fortsätta växa och utvecklas som kunskapsregion krävs effektiv samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Det är viktigt för kompetensförsörjningen och innovationsförmågan. I regionen har vi forskning i världsklass, men hur tar vi tillvara den? säger Tiina Kikerpuu, ansvarig processledare för UniverCITY.

Konferensen hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm den 12 och 14 oktober samt på SLU, Uppsala Universitet och Uppsala Konsert & Kongress den 13 oktober.

Bakom arrangemanget står det internationella nätverket International Regions Benchmarking Consortium (IRBC), som består av 10 kunskapsdrivna storstadsregioner där Mälardalsrådet är medlem.

UniverCITY är fullbokad, men vi har inför konferensen gjort en serie intervjuer med konferensens huvudtalare. Du kan läsa dem här nedan.

GIX vill riva murar för att klara globala utmaningar

Från fotbollsplan till framtidsfabrik

Helsinki Think Company vill skapa aktion i akademin

Mångfald av initiativ skapar innovativa miljöer

I Fukuoka är campus en motor i stadsutvecklingen

Uppsala i framkant inom smart stadsutveckling

Flemingsberg – from brains to business