Nyheter

Vägen mot En Bättre Sits

Vägen mot En Bättre Sits för Sverige och Europa var temat för Mälardalsrådets storregionala infrastrukturdag den 7 december.

Under dagen presenterades det gemensamma remissvaret till förslaget om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Bakom remissvaret står Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, som samarbetar i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela landets tillväxt. Förseningar i regionens transporter multipliceras snabbt ut i trafiksystemet. Satsningar på Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur gynnar hela Sveriges tillväxt.

Bertil Kinnunen (S), regionråd i Uppsala och vice ordförande i En Bättre Sits, var kritisk mot att flera redan beslutade och påbörjade projekt bortprioriteras, senareläggs eller skjuts på framtiden i förslaget till nationell plan.

– Lagt kort ligger. Där det finns tidigare beslut i planer kring infrastruktur måste de slutföras. Ändrar man i tidigare beslut försvårar det för oss på den lokala nivån. Det här måste till för att vi ska klara våra åtaganden med till exempel bostadsbyggande, sade han.

Erika Ullberg (S), Mälardalsrådets ordförande, såg remissvaret som en del i styrkan med Mälardalsrådet som en gemensam plattform.

– Där har vi tagit tydliga steg framåt och vågat ta ännu tydligare prioriteringar och verkligen visat staten att vi förstår att resurserna inte är obegränsade. Det är ett stort steg framåt att vi till exempel fått konsensus kring prioritering av Arlanda för den internationella konkurrenskraften, menade hon.

På Infrastrukturdagen lyftes även frågor inför nästkommande planperiod och systemanalys. Stockholm-Mälarregionen som en del av en internationell handelskontext diskuterades, liksom arbetet med den storregionala godsstrategin.

– Vi bör göra vårt bästa för att bidra till den nationella godsstrategin och bidra med vårt underlag precis som Mälardalsrådet tidigare gjort inspel till den nationella nivån, sa Bertil Kinnunen.

Utmaningarna för det framtida transportnätet diskuterades med riksdagsledamöterna som representerar Stockholm-Mälarregionen i riksdagen.

Nina Lundström (L), ledamot Trafikutskottet menade att det i slutändan handlar om pengar.

– Vi måste våga blicka ut och se hur andra gör ute i världen. Jag är själv mycket intresserad av OPS-lösningar. Vi måste våga höja blicken och se förutsättningslöst på alternativ finansiering.

Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande Trafikutskottet, såg hållbarheten i transportsystemet som den stora utmaningen framöver.

– Transport och infrastruktur handlar om att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Att både kunna säkra tillgänglighet i regionen och i hela landet och göra det så att vi ställer om till ett mer hållbart system, sade hon.

Pia Nilsson (S) höll med och pekade på målet att reducera utsläppen i transportsektorn med 70 procent fram till 2030, vilket kan kräva obekväma beslut.

– Det är vissa styrmedel som vi måste ta oss an för att kunna få till en reduktion av utsläppen från våra transporter. Då handlar det till exempel om vägslitageskatt, flygskatt, ett bonus malus-system och sannolikt en hel del annat för att få till klimatsmarta transportlösningar, sade hon.

Under dagen presenterades också målen med det transeuropeiska transportnätet TEN-T och möjligheten till finansiering genom CEF, fonden för ett sammanlänkat Europa.

Mats Gunnarsson (MP), regionråd, Region Örebro län, konstaterade att det internationella perspektivet är livsviktigt.

– Vi är i en korsning när det gäller europeiskt gods och en viktig länk för hela Sverige. Det måste uppmärksammas mer. Vi måste förstärka sambanden nord-syd som skär genom Stockholm-Mälarregionen, sade han.

Mer läsning:

”Satsa på Mälardalen – gynna hela Sverige”, skriver företrädarna för Mälardalsrådets En Bättre Sits-process i en debattartikel på Dagens Samhälle Debatt den 7 december.

Bilder från dagen:

Facebook

Presentationer från dagen:

En Bättre Sits: Gemensamt remissvar

En Bättre Sits: Storregional godsstrategi

Trafikverket: TEN-T och CEF