Nyheter

Framtidens mobilitet i Greater Stockholm Network

Hur knyter vi samman infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen för våra pendlare och studenter? Vilka är förutsättningarna för framtidens mobilitet och räcker elen när vi blir fler i regionen? Frågeställningar som diskuterades under mötet i Greater Stockholm Network den 14 februari.

Greater Stockholm Network är Mälardalsrådets triple helix-nätverk för samverkan mellan akademi, näringsliv och politik i Stockholm-Mälarregionen. Nätverket samlas regelbundet för att diskutera relevanta frågor för Stockholm-Mälarregionens fortsatta utveckling. Deltagarna är ledande representanter för regionens akademi, företag och politik.

Mötet på alla hjärtans dag visar att det är många som har Stockholm-Mälarregionen i sina hjärtan. Och att mobilitetsfrågorna är särskilt viktiga för länen och kommunernas fortsatta utveckling.

Mälardalsrådet driver medlemmarnas infrastrukturfrågor för att fler och smartare satsningar ska göras i våra län. Till nytta för resenärer och godstransporter i hela landet. På mötet deltog styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Parterna i En Bättre Sits arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag och stärker näringslivet.

Infrastrukturen är en förutsättning för en starkare kunskapsregion och En Bättre Matchning. På mötet diskuterades resor mellan länens lärosäten, med exempel som sträckningen Uppsala-Stockholm-Flemingsberg. Stockholm Science City presenterade de mobilitetsutmaningar som finns mellan lärosätena KTH, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Mälartinget i Örebro den 9-10 maj blir den naturliga fortsättningen för diskussionerna i Greater Stockholm Network; då tillsammans med 300 ledande företrädare för kommunerna och länen i Stockholm Mälarregionen. Anmäl dig på www.malardalsradet.se/malartinget. Vi ses!Se nedan för presentationerna från Greater Stockholm Network 14 februari

Mobilitet i universitetskluster - Mats Danielson, SU

Vetenskapstriangeln - Ylva Williams, SSCI

The global carbon law - Urban Wästljung, Scania

Rethinking Transportation - Anders Bylund, Siemens

Trafik- och transportperspektiv - Lars Wiigh, IBM