Möte inför Korridorsforum

Detaljerad information

Varmt välkomna till en samling för regionala parter inför månadens möten i ScanMed-korridoren! Hur ser de svenska aktörerna längs med ScanMed-korridoren på revideringen av TEN-T? Hur kan vi samarbeta för att skapa en större tillgänglighet i ett Nordeuropeiskt perspektiv?

Inför Infrastrukturdepartementets möte med de svenska aktörerna längs med ScanMed-korridoren inbjuds till ett frukostmöte på Mälardalsrådet. Efter mötet går vi tillsammans till Infrastrukturdepartementets möte.

Tid: 13 november kl 9-10 med frukost från 08.30.
Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig till Johan Hjelm, Mälardalsrådet/En Bättre Sits, senast den 11 november.

Tidigare har vi som regionala representanter haft en samordning och ett utbyte inför dessa förmöten eller inför korridorforum för att diskutera gemensamma frågor vi vill lyfta eller driva gemensamt gentemot Trafikverket och Näringsdepartementet eller mot olika aktörer på EU-nivå.

På frukostmötet informeras även om Mälardalsrådets seminarium i Bryssel i samband med Korridorsforum i Bryssel den 21 november.

Denna inbjudan vänder sig till alla regionala aktörer som vill och är engagerade i korridor-arbetet, CEF och TEN-T. Om det är någon annan hos er som ska delta på mötet på Näringsdepartementet eller som nu har hand om EU-frågor, eller saknas någon i inbjudningslistan, får ni gärna vidarebefordra denna inbjudan eller tipsa oss.

Mälardalsrådet & En Bättre Sits
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. I Mälardalsrådet samlas drygt 60 kommuner och åtta län för att driva frågor inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser.

De åtta länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om utbyggnaden av det europeiska transportnätet. I samrådssvaret lyfter regionerna fram flera viktiga ståndpunkter: För att nå klimatmålen måste rätt satsningar göras på infrastrukturen. Länen stödjer en förlängning av den skandinaviska transportkorridoren och framhåller Stockholm och Örebro som viktiga transportnoder. När Stockholms nya hamn Norvik i Nynäshamn är klar måste den inkluderas i korridoren. Östersjöns ökade betydelse måste beaktas.

Läs mer på www.malardalsradet.se

08:30
Centralplan 3, Stockholm, Sverige