Innovationsspridning av Örebros testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa

Detaljerad information

Nu fortsätter Mälardalsrådet arbetet med att sprida exempel på innovation i offentlig sektor i Stockholm-Mälarregionen. Den 4 april är det dags för Örebros gemensamma testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa. Välkommen att inspireras av och bli delaktiga i det innovativa arbete som görs runt om i vår region!

Tid: Torsdag den 4 april kl 9:30-12:15 (kaffe & smörgås från kl 9:00)
Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm

Mälardalsrådet, Örebro kommun, Alfred Nobel Science Park, Region Örebro län, Örebro universitet och Länsgården Fastigheter AB bjuder in till seminarium där du får de viktigaste faktorerna för att etablera en testbädd och testmiljö inom välfärdsteknik och e-hälsa.

Målet med Örebros verksamhet är att skapa en gemensam struktur och resurs för offentliga verksamheter, företag och forskare att utveckla ny teknik som möjliggör ett mer aktivt och självständigt liv för äldre och funktionsnedsatta. Läs mer här!

Inbjudan vänder sig till politiker och tjänstepersoner i Stockholm-Mälarregionen som vill:
-Starta en testbädd och vill ha praktiska råd och tips.
-Samverka med andra som har etablerat eller ska etablera en testbädd.

Vi ser gärna deltagande från minst två personer från varje kommun eller region.

Program 4 april: 

09:30 Välkommen
Maria Nimvik Stern, generalsekreterare, Mälardalsrådet

Testbäddar för samhällets utmaningar
Jonny Ivarsson Paulsson, utlysningsansvarig, Vinnova

Örebro om sitt arbete med testbädd: välfärdsteknik och e-hälsa
Ingela Ernestam, ansvarig hälsa vård och omsorg, Alfred Nobel Science Park
Annette Gustafsson, koordinator för testbädd välfärdsteknik och e-hälsa, Örebro kommun

Parallella workshopar

”Jag vill starta en testbädd – vill ha praktiska råd” 
Det här spåret riktar sig till dig som vill starta en testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa och vill lära dig vad som behövs i den processen. Du får praktiska råd, till exempel i uppstartsfasen och hur man behåller styrfart när testbädden är etablerad. I det ingår information om strukturen för att genomföra tester med process, avtalsskrivning, användarinvolvering, ledarskap och organisation kring tester. De olika perspektiven i samverkan belyses (kommun, region, innovation/science park, forskning och näringsliv).

”Jag vill samverka med andra som har etablerat eller ska etablera en testbädd”
Det här spåret riktar sig till dig som är intresserad av testbäddar och vill lära dig mer av andra. Du har ett intresse av att utveckla välfärdsteknik och e-hälsa och är i behov av att nätverka och samverka. I det här spåret ges stöd för att utreda förutsättningar och fokus läggs på samverkansmöjligheter.

Avslutande reflektion
Karl Henriksson (KD), ordf. vård- och omsorgsnämnden Huddinge kommun, styrelseledamot Mälardalsrådet

12:15 Lunch

Seminariet leds av Leif Denti, Fil. Dr, som forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet.

Detta är en seminarieserie i två delar. Boka uppföljande seminarium den 23 maj i din kalender redan nu!

Dokumentation från dagen:
HEMUPPGIFT SAMVERKAN
HEMUPPGIFT PILOTFÖRSÖK
LATHUND Örebro testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa

09:30
Centralplan 3, Stockholm, Sverige