Nyheter

Webbinarium 21 augusti: Framtidens resorHur kommer framtidens resor och transporter se ut? Hur löser vi trafikutmaningarna för resenärer och gods? Hur ser dagens unga på sig själva som morgondagens medarbetare och pendlare? Mälardalsrådet bjöd in till ett webbinarium den 21 augusti om Framtidens resor.

Temat för årets Mälarting – Framtidens resor – var i fokus för webbinariet som skedde den 21 augusti. Se filmen ovan för att ta del av hela seminariet.

Tre segment under webbinariet 

Stockholm-Mälarregionen redo för ny infrastrukturplan 
Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete uppdaterat den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem (“Systemanalys 2020”). När regeringen och Trafikverket nu påbörjar arbetet med en ny infrastrukturplan står Stockholm-Mälarregionen redo med en tydlig prioritering för framtidens resor. Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet berättade om Systemanalys 2020 och det fortsatta arbetet under hösten. 

Dagens unga - morgondagens medarbetare och resenärer 
Hur ser unga på framtiden, vilka samhällsfrågor engagerar dem mest och vad kan vi vänta oss av dem i framtiden? Omvärldsanalytikern Sofia Rasmussen har lång erfarenhet av att undersöka marknaden och människors värderingar. På webbinariet berättade hon hur nästa generation ställer sig till framtidens resor och hur Coronakrisen påverkar ungas syn på livet och framtiden. 

En storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen 
Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete tagit fram en storregional godsstrategi. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp och involverat akademi och näringsliv. Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, har lett arbetet och berättar om den storregionala godsstrategin och vägen framåt för fortsatt samverkan kring godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Förslaget till storregional godsstrategi behandlas i regionerna under hösten. En första version (ej layoutad version) kan laddas ner här. 

Se uppladdade presentationer från panelisterna nedan.

En Bättre Sits Storregional Godsstrategi - 200821

Mälardalsrådet 2020_Sofia_Rasmussen

Storregional systemanalys 2020_KT Webbinarium 200821