Senaste nyheter

De största utmaningarna ligger i bostadsbristen

De största utmaningarna ligger i bostadsbristen

2016.06.29.

Irene Wennemo (S) är statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och deltar i vårt seminarium i Almedalen om Transportinfrastruktur för jobb, tillväxt och internationell handel.

Potential för ökat utbyte mellan Nederländerna och Sverige

Potential för ökat utbyte mellan Nederländerna och Sverige

2016.06.27.

Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör i Sverige ser stora möjligheter att öka utbytet mellan Nederländerna och Stockholm-Mälardalen.

Bättre samverkan nödvändigt för att klara regionens utmaningar

Bättre samverkan nödvändigt för att klara regionens utmaningar

2016.06.21.

En fortsatt utvecklad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet är nödvändig, menar Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH.
– Jag brinner för Triple Helix, säger hon.

Samverkan är en nyckel för tillväxt

Samverkan är en nyckel för tillväxt

2016.06.16.

Ett av Mälardalsrådets seminarier under Almedalsveckan handlar om hur ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer kan leda till regional tillväxt. Från näringslivet finns bland andra Tyréns VD Ulrika Francke på plats.

Se alla nyheter

Kalender

06 Jul

Träffa oss i Almedalen!

Hur hänger vårt infrastruktursystem ihop med företagens möjligheter till internationell handel? Hur kan politik, akademi och näringsliv jobba tillsammans för att lösa vår tids samhällsutmaningar?

02 Sep

Kunskapsutbyte om universitetssamarbete – seminarium

Mälardalsrådet samlar regionens aktörer kring frågan om samverkan mellan våra lärosäten och omgivande samhälle i syfte att lyfta goda exempel, utbyta kunskaper och erfarenheter samt bygga nya relationer och samarbeten som stärker innovationsförmågan i regionen.

02 Sep

Arbetsgruppmöte – innovationsmiljöer i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådets styrelse har tillsatt en politisk arbetsgrupp för att bidra till ökade förutsättningar för samsyn och samverkan kring regionens utmaningar inom forskning och innovation. Mer information om arbetsgruppen hittar du här
30 Sep

Innovationer i vården

Kraven på vård och omsorg förändras snabbt och välinformerade patienter vet vad de vill. Hur kan kommuner och landsting uppfylla dessa krav och hur kan läkarna rusta sig för att möta detta behov? Hur säkerställer vi en tillgänglig och jämlik vård?

Se hela kalendariet