Publikationer

Infrastruktur och transporter

Rapporter och publikationer relaterade till infrastruktur och transporter. Så som pendlingsmönster och övergripande mål för vårt länsöverskridande samarbete.

Internationell konkurrenskraft

Rapporter och publikationer med fokus på internationella jämförelser och lärande.

Kompetens och innovation

Rapporter och publikationer med fokus på innovationsfrämjande, samt kunskaps- och kompetensförsörjning.

Övriga publikationer

Här hittar du våra övriga publikationer, exempelvis dokument och rapporter som tagits fram inom ramen för ett projekt eller som stöd till vår verksamhet. Bland annat finns vår rapport Stadsutveckling med kultur och våra inriktningsmål.

Ta del av Mälardalsrådets senaste rapporter eller rota bland arkiven. Du hittar bland annat publikationer om regional utveckling, infrastruktur, innovation och kunskaps- och kompetensförsörjning.

Är det något du inte hittar? Vi hjälper dig att hitta rätt bland våra dokument och underlag.

Och vi tar gärna emot förslag på områden där ett storregionalt underlag skulle underlätta samverkan och storregional utveckling.

Hör av dig!