En Bättre Sits resultat firades

Det blev applåder från en rekordpublik när En Bättre Sits resultat i nationell plan presenterades på Mälartinget.

– Det här visar på styrkan i vårt storregionala samarbete, sa Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande för En Bättre Sits.

Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S), ordförande respektive vice ordförande i En Bättre Sits, fick applåder från de rekordmånga deltagarna på Mälartinget när de presenterade utfallet av Systemanalys 2016 i den nationella planen för transportinfrastrukturen 2018-2029.

I nationell plan gick 65 miljarder kronor till de behov i Stockholm-Mälarregionen som prioriterats enligt systemanalysen. 3,4 miljarder kronor gick till nya investeringar.

– I ett större perspektiv handlar det om En Bättre Sits för hela Sverige, sa Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Sörmland.

– Det är ett steg på vägen som sporrar i det fortsatta arbetet. Det är ett bra resultat men det finns också objekt och insatser som vi inte fått med och som vi får fortsätta att arbeta med, sa Kristoffer Tamsons. Han påpekade ett långsiktigt och uthålligt arbete lönar sig.

– Ensam är inte stark. Här lägger vi politiska låsningar åt sidan och fokuserar på praktiska lösningar, sa han.

Arbetet med En Bättre Sits fortsätter. Mälardalsrådet koordinerar arbetet med målet på en ny storregional systemanalys 2020 inför kommande nationell transportplan (2022-2033). Utmaningarna är många. Regionen beräknas växa med 1,4 miljoner invånare fram till 2050.

– Vi har en stark tillväxt i Stockholm-Mälarregionen vilket gör att vi har stora utmaningar framöver där våra järnvägar och vägar redan idag är överbelastade. Det här kräver att vi, liksom tidigare, förmår att prioritera vilka insatser som är viktigast och ger bäst effekt. Vi har inte resurser att göra allt, sa Monica Johansson.

– Vi måste också ha tålamod att hålla i och hålla ut i att de insatser som redan är beslutade också genomförs, fortsatte hon.

Trafikverket tackar En Bättre Sits
Trafikverket uppskattar det arbete som Mälardalsrådets En Bättre Sits har gjort när det gäller att ta fram faktaunderlag och förslag till gemensamma prioriteringar.

Helena Sundberg är regionchef för Trafikverket Region Stockholm och tackade de deltagande förtroendevalda för gott arbete.

– Resultatet av ert arbete är viktigt för oss på Trafikverket i vårt arbete med förslaget till nationell plan, sa hon

Helena Sundberg gjorde även ett medskick till deltagarna på Mälartinget inför arbetet med nästa nationella plan.

– Vi vill tydligare visa hur fysiska åtgärder och styrmedel kan användas. Vi tycker att det är viktigt att visa effekter av både fysiska åtgärder och beslut om styrmedel, som trängselskatter och drivmedelsskatter även om vi inte har mandat att besluta om dessa, sa hon.