Mälartinget 2019

Det politiska klimatet blir allt mer polariserat. Samtidigt behöver vi politiskt ledarskap och samarbete för att möta de globala trenderna. Under Mälartinget 2019 samlades över 350 politiker över parti-, kommun- och länsgränserna för att diskutera gemensamma framtidsfrågor för Stockholm-Mälarregionen.

Louise Lindén: Hållbar festival visar på ungas initiativkraft

Istället för att gå färdigt gymnasiet startade Louise Lindén en musikfestival mot klimatångest i hemstaden Karlskrona. På Mälartinget berättade hon hur den har blivit en förebild för andra som driver miljövänliga och hållbara arrangemang.

Ida Texell: Agenda 2030 är världens möjlighet

Hur ska FN:s globala mål för en hållbar utveckling genomföras? Den frågan har den svenska Agenda 2030-delegationen funderat på. Delegationen redovisade nyligen sitt slutbetänkande till regeringen.  En av ledamöterna, Ida Texell, räddningschef för Brandkåren Attunda, talade på Mälartinget i Örebro den 9-10 maj. 

Jan Scherman: Öppna dörrarna och ta mer tid för medborgarna

Vår demokrati vilar på våra förtroendevalda. Men samtidigt som samhällsklimatet och det politiska samtalet hårdnar engagerar sig allt färre medborgare i partierna. Hur vänder vi utvecklingen och skapar bättre förutsättningar för demokratin? Journalisten Jan Scherman kom till Mälartinget för att tala om utmaningarna och möjligheterna för vår svenska demokrati.

En Bättre Sits resultat firades

Det blev applåder från en rekordpublik när En Bättre Sits resultat i nationell plan presenterades på Mälartinget.

– Det här visar på styrkan i vårt storregionala samarbete, sa Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande för En Bättre Sits.

En Bättre Sits temagruppsarbete

För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Det tjänar hela landet på. Men för att satsningarna ska bli verklighet måste länen stå enade och tillsammans peka ut vägen mot en bättre transportinfrastruktur.

Workshop om trenderna i transportsystemet

Inför nästa nationella infrastrukturplan har Trafikverket gjort en omvärldsanalys och pekar ut fem stora samhällstrender att ta hänsyn till i det kommande arbetet. För att knyta an till framtidsspaningen och fortsätta det breda arbetet mot Systemanalys 2020 hölls en framåtblickande workshop på Mälartinget.

En Bättre Matchning för kompetensförsörjningen

Genom Mälardalsrådets En Bättre Matchning arbetar sju län med strategisk kompetensförsörjning i ett storregionalt perspektiv. Under Mälartinget deltog styrgruppen för En Bättre Matchning på scenen för att berätta om sitt arbete.

Mälardalsrådets nya styrelse

Mälardalsrådets nya styrelse tillträdde under Mälartinget. Ny ordförande är Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och SL:s ordförande. Till förste vice ordförande utsågs Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

Bilder från Mälartinget 2019

Fastnade du på bild under årets Mälarting? Bilderna från dagarna kan ses i Mälardalsrådets Facebook-album. Tagga gärna dig själv eller en vän!