Nyheter

Maria Nimvik Stern: Med fokus på nyttan

Mer konkret verkstad! Pandemin har satt fingret på den utvecklingsvilja som finns i offentlig sektorNu görs omtag runt om i Stockholm-Mälarregionen där gamla sanningar utmanas och arbetsformer effektiviseras. I vårt storregionala arbete gläds vi åt det fokus på konkret nytta som visar sig i allt från efterfrågade nyttoanalyser till handlingsplaner med tydlig framdrift, skriver Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet i sin årskrönika. 

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Vi driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom transporter och utbildning. Inom båda områdena har mycket hänt under 2021 och vi ser fram emot ett minst lika aktivt 2022.  

Inom transportinfrastrukturen inleddes 2021 med Trafikverkets inriktningsunderlag och fortsatte mot vårens infrastrukturproposition. Samsynen om prioriteringarna för framtidens infrastruktur i Systemanalys 2020 fördes fram på dialogmöten med Trafikverket och i direkta möten med infrastrukturministern. Vi har genomgående tryckt på den nytta som infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen har för hela landet. Parallellt påbörjades arbetet i Godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen, som Mälardalsrådet driver tillsammans med Trafikverket Stockholm och Öst. 

På Mälartinget i Eskilstuna kunde vi äntligen träffas igen (med Coronaanpassningar). Rådsmötet omvalde Kristoffer Tamsons (M) som ordförande och vi hälsade Region Värmland välkommen som ny medlem i Mälardalsrådet. 

Inom kompetensförsörjningen fortsätter arbetet för En Bättre Matchning. Samarbetet kring stärkt lärarförsörjning engagerar många. Inom samhällsbyggnadssektorn är det glädjande att Trafikverket har börjat ta kompetensförsörjningsfrågorna på allvar och konstaterat att bristen på kompetens slår mot transportplanen. 

Pandemiåret 2020 följdes av pandemiåret 2021. Vi får se hur utvecklingen kommer att se ut 2022. Pandemins effekter får vi skäl att återkomma till under året. Men oaktat hur vi möts ser jag och mina kollegor fram emot fortsatt samarbete med er under 2022, i både digital och fysisk form. Redan nu vill vi ta chansen att välkomna er alla till Västerås den 5-6 maj för firandet av Mälardalsrådet 30 år! 

God jul och gott nytt år!

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare