Mälartinget 2021

Coronapandemin har förändrat vardagen, förstärkt trender och skapat nya mönster som påverkar samhället framöver. Hur utvecklar vi Stockholm-Mälarregionen för en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid? Under Mälartinget i Eskilstuna 2-3 september samlades 200 politiker över parti-, kommun- och länsgränserna för att diskutera effektiva transporter och kompetensförsörjning.

Johan Kuylenstierna: Hur vi berättar om klimatutmaningen är avgörande för framtiden

Är det kört med klimatet? Inte alls, om du frågar Johan Kuylenstierna, adjungerad professor och rektorsråd vid Stockholms universitet och ordförande i Klimatpolitiska Rådet. Fler människor i världen måste få en chans att se fördelarna med ett aktivt klimatarbete.

Kristoffer Tamsons (M) omvald som ordförande för Mälardalsrådet

Trafikregionrådet i Region Stockholm och SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) har fått förnyat förtroende som ordförande för Mälardalsrådet. Valet gjordes på Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget i Eskilstuna den 3 september.

Rätt kompetens för arbetsmarknaden

För att lyckas med framtidens infrastruktursatsningar är det avgörande att människor kan och vill arbeta med frågorna. I Mälardalsrådets En Bättre Matchning möts högskolor och regioner för att säkra den kompetens som behövs i samhällsbyggandet och klimatomställningen.

Vårt samarbete gör skillnad för framtidens infrastruktur

På Mälartinget såg Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S) tillbaka på arbetet i En Bättre Sits med den senaste systemanalysen och blickade framåt mot årets politiska process, där regionens infrastrukturprioriteringar ska få gehör i den nationella planen.

Näringsliv och akademi: Samarbete för ökad effektivitet och hållbarhet

Är satsningarna på infrastrukturen och klimatomställningen tillräcklig? Och vilka är styrkorna och svagheterna i regionen? Det var några av frågorna som näringslivet och akademien diskuterade under ett panelsamtal.

Micael Sandberg: resandet kommer snart att återgå till tidigare nivåer

Pandemin satte stopp för arbetspendlingen, men resandet kommer snart att återgå till tidigare nivåer. Det spår Micael Sandberg, konsult på Sweco, i en ny rapport från Mälardalsrådet om pandemin effekter.

Kristina Paltén: Att vara lite rädd betyder att du är på rätt väg

Civilingenjören, författaren och ultralöparen  höll en inspirerande föreläsning på Mälartinget. Hon har sprungit 184 mil ensam genom Iran. När hon trotsade sina rädslor fick hon tillbaka mer än hon hade kunnat ana.

Tomas Eneroth: Utan En Bättre Matchning, ingen En Bättre sits.

Detta var ett av budskapen infrastrukturminister Tomas Eneroth gav i sin förinspelade video till Mälartinget 2021 i Eskilstuna. Ministern tar upp kommande prioriterade satsningar i den historiskt stora nationella infrastrukturplanen på 876 miljarder kronor.

Internationell utblick för nya samarbeten

Hur möter våra grannar framtidens utmaningar och vilka frågor har vi gemensamt? Vid Mälartinget berättade två av Mälardalsrådets systerorganisationer – STRING-nätverket i södra Skandinavien och Northern Growth Zone i södra Finland om sina storregionala samarbeten.

Storregionala satsningar gynnar hela landet

Coronapandemin har påverkat vardag och arbetsförutsättningar för de flesta. Det övergripande arbetet på Mälardalsrådet fokuserar på nyttan som skapas genom rådets processer.

Bilder från Mälartinget 2021

Fastnade du på bild under årets Mälarting? Bilderna från dagarna kan ses i Mälardalsrådets Facebook-album. Tagga gärna dig själv eller en vän!

Se programmet från Mälartinget 2021